Kulturplatån inryms i Glashuset på Gisleområdet

Kulturplatån inryms i Glashuset på Gisleområdet

Kultur

Gislaveds kommun har ett rikt kulturliv där musik, teater, konst, dans och kulturhistoria värnas av många aktiva i såväl kommunens som föreningars regi.

Kulturprogrammet våren 2018

Vi erbjuder en mängd arrangemang, evenemang och andra kulturaktiviteter.

Musik har genom åren varit en viktig del av kulturlivet i Gislaveds kommun. Föreningar och musikskola har fostrat många duktiga musiker som kommit att verka långt utanför kommunen.

Teater har satt Gislaved på kartan, inte minst genom "Teaterresan - en resa i Västbo tider". Flera av de föreningar som bildades då är fortfarande verksamma.

Andra kulturformer som konst och dans värnas också av både kommunala verksamheter och andra.

Kommunens rika kulturhistoria vårdas och berättas, framförallt av föreningslivet, i såväl industrimuseer som på hembygdsgårdar.

Att erbjuda kommunens barn och ungdomar ett rikt utbud av möjligheter att se, prova på och utöva musik, dans, teater och konst är självklart viktigt för vår kommuns fortsatta utveckling och som en bas för livskvalitet, god hälsa och välbefinnande!

Några av de 60 deltagarna lämnar kulturtinget.

Några av de cirka 60 deltagarna lämnar kulturtinget efter några timmars livliga samtal.

Kulturting

Sedan flera år hålls ett årligt regionalt kulturting i Jönköping. Den 24 november 2016 hölls det första lokala kulturtinget i Gislaved. Detta ska återkomma varje år och alla kan delta. Följ arbetet på Kulturtingets egen sida.

Kulturstrategi 2016 – 2021

Kulturnämnden i Gislaveds kommun tar nu fram förslag till en ny Kulturstrategi. Strategin ska gälla åren 2016-2021 och ge en riktning för att nå kommunfullmäktiges mål ”att Gislaveds kommun ska ha en kulturverksamhet utöver det vanliga”.

Kulturen är viktig för samhället och kommunens invånare. Kultursatsningar kan bidra till sammanhållning, förståelse och ökad dialog.

Strategin är ett övergripande dokument som beslutas av fullmäktige och ska lyfta kulturfrågor, oavsett kommunal organisation, förening eller enskild person. Strategin kompletteras med handlingsprogram för kultur- och konstutryck, samhällsplanerings- och kommunikationsfrågor med mera.   
Kulturnämnden genomförde under hösten 2014 dialogmöten där den nya strategin diskuterades.

Sidan uppdaterades senast: 2018-01-12