Åtteråsskolan, Smålandsstenar

Åtteråsskolan är en F-3-skola och har cirka 250 elever. Vi arbetar åldershomogent från förskoleklass upp till årskurs 3. På skolan har vi fem fritidshem; Citronen, Melonen, Smultronet, Vinbäret och Äpplet. Vinbäret har fritidsverksamhet för elever i årskurs 3.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Eva Kiratsopoulou
Biträdande rektor Margareta Göransson

Skolsköterska 0371-817 64

Citronens fritidshem: 0371-817 97
Melonens fritidshem: 0371-817 89
Smultronets fritidshem: 0371-817 83
Vinbärets fritidshem, svarta: 0371-816 54
Vinbärets fritidshem, röda: 0371-816 51
Äpplets fritidshem: 0371-817 80

Post- och besöksadress:
Krusbärsvägen 1
333 33 Smålandsstenar

Sidan uppdaterades senast: 2018-08-07